Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ambiguity do češtiny

ambiguity = dvojsmysl; dvojznačnost; dvojsmyslnost; mnohoznačnost; nejednoznačnost; nejasnost; záhada; dvojznačný výraz; obojetnost; nejasný; záhadný; ambiguita; dvojznačný; dvojznačnostní; nejasný význam; dvojznačný význam; nejasný výraz; víceznačnost; dvojakost
latent ambiguity = latentní dvojznačnost (ustanovení smlouvy); skrytá dvojznačnost (ustanovení smlouvy);

Příklady překladu slova "ambiguity" z webu:

There'd be no ambiguity in their reports of this.  Zprávy o tomhle druhém zázraku se ovšem už vůbec v ničem nerozcházely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorambit   amelioration   amended   amendment   amends   American   ametropia   amiable