Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ambidextrous; ambiguous; ambition; ambitious do češtiny


ambidextrous = všestranný, ramenářský, obojetný, obojaký, užívající obou rukou stejně dobře, velmi schopný, vládnoucí oběma rukama (stejně)

ambiguous = dvojznačný, nejasný, záhadný, pochybný, dvojsmyslný, obojetný, těžko klasifikovatelný, mnohoznačný, víceznačný, dvojaký, problematický, obojaký

ambition = ctižádost, úsilí, touha, předmět ctižádosti, sen, usilování, cíl, zlá vůle, zloba, toužit, přání, ctižádostní


Next: ambivalence; ambivalent; amble; ambulance    bailiff; bailor; bait