Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amazing do češtiny

amazing = úžasný; udivující; ohromující; úžasně; překvapivě; ohromný; neuvěřitelný; vynikající; úžasně
it was amazing = bylo to úžasné;

Příklady překladu slova "amazing" z webu:

Amazing place in there.  Je to úžasný místo.
An amazing clock.  Vymyslel hodiny.
It's an amazing opportunity.  Je to úžasná příležitost.
It is an amazing coincidence.  Překvapující náhoda.
In retrospect it was amazing enough.  V retrospektivě se to jevilo dost ohromující.
They're talented lawyers with an amazing clientele.  U firmy jsou talentovaní právníci s úžasnou kli­entelou.
It had hardly died away when an amazing thing happened.  Naše volání ještě nedoznělo, když se stala překvapující věc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorambassador   amber   ambient   ambient air   ambiguity   ambit   amelioration   amended