Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amalgamating; amalgamation; amass; amateur do češtiny


amalgamating = slučující, amalgamační pochod, amalgamační, amalgamace, matricování ve válcovém lisu, fúzující

amalgamation = slučování, fúze, amalgamace, amalgamát, sloučení podniků, spojení, sloučení, míšení ras, amalgamační pochod, splynutí více společností v novou, splývání, amalgování

amass = nakupit, shromáždit, nahromadit, nashromáždit, nahrabat (4. p.), zahospodařit, zahospodařovat, nakupit se, nahromadit se


Next: amateurish; amaze; amazement; ambidexterity    bad-tempered; badger; bag; bagging