Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad altogether; alveolar; amain; amalgamate do češtiny


altogether = dohromady, úplně, naprosto, všehovšudy, vcelku (dohromady), celkem vzato (úhrnem), vesměs, konec konců, celek, úhrnem, zcela, jedno s druhým

alveolar = alveolární, alveolára, sklípkový, dutinkový, dutinkovitý, měchýřkovitý

amain = prudce, spěšně, chvatně, velmi, mimořádně

amalgamate = splynout, amalgamovat, amalgamovat se, sloučit se, spojit, spojit se, fúzovat, směšovat, spojovat, sdružit se, slučovat se


Next: amalgamating; amalgamation; amass; amateur    backwater; backwoods; bactericidal; bad