Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad altitude do češtiny

altitude = nadmořská výška; výška (nadmořská); výšina; výšiny; zeměpisná výška; úhlová výška; výškový; letová výška; absolutní výška; výšková kóta; registrační výškoměr
absolute altitude = skutečná výška; nadmořská výška;
density altitude = hustotní nadmořská výška; hustotní výška;
flight altitude = letová výška; výška letu;
high altitude = vysoká poloha (2. p.); výškový; measure of altitude = míra výšková;

Příklady překladu slova "altitude" z webu:

Altitude five zero.  Výška pět nula.
The altitude is a real bitch.  Tahle výška je opravdu prevít.
The pilot dropped altitude to five hundred feet.  Pilot se snesl o pět set stop.
PJ dialed some more altitude into his autopilot.  PJ na svém autopilotu nastavil o něco větší výšku.
As you can see, my altitude is falling rapidly.  Jak vidíte, rychle klesám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralumina   aluminium   aluminium powder   always   amalgam   amazing   ambassador   amber