Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alternating; alternation; alternative do češtiny


alternating = střídající se, střídání, změna, alternující, střídající, alternativní

alternation = změna, půlperioda, zkreslení, poškození, výměna, mutace, střídací, přeměna, měnění, pozměnění, vystřídání, alternace

alternative = alternativní, střídavý, druhý možný, dvojí možnost, možnost (jedna ze dvou), volba, připouštějící volbu, vzájemně se vylučující, jiný, zástupný, náhradní, nouzový


Next: alternatively; alternator; although; alto    backside; backslash; backslide; backspace