Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alternate do češtiny

alternate = alternativní; střídat; střídavý; střídat se; kolísat; vzájemný; náhradní; měnit; měnit se; vystřídaný; náhradník

Příklady překladu slova "alternate" z webu:

We've alternate sources of credit if need be.  Máme ještě jiné možnosti úvěru, budeli to nutné.
Then you'll need an alternate parking place tomorrow.  V tom případě vám musíme zítra přidělit jiné místo na parkování.
And we do have that alternate place to land.  A máme přece to záložní místo na přistání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraltitude   alumina   aluminium   aluminium powder   always   amalgam   amazing   ambassador