Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad altar do češtiny

altar = oltář; oltářový; můstek; obřadní stůl; oltářní; oltářní obraz
field altar = přenosný oltář; polní oltář; křídlový oltář;

Příklady překladu slova "altar" z webu:

The altar boy did not move.  Ministrant se nehýbal.
And the altar block is covered in grooves.  A oltář je pokryt podivnými žlábky.
On a low, ornate altar in the center of the circle lay a man.  Na nízkém, ozdobeném oltáři ve středu jejich kruhu ležel muž.
Standing now, he faced the altar and genuflected three times.  Postavil se čelem k oltáři a třikrát se pokřižoval.
Then he clambered up onto the altar itself to drag down the crucifix.  Pak začal lézt na samotný oltář, že shodí krucifix.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralteration   alternate   altitude   alumina   aluminium   aluminium powder   always   amalgam