Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aloofness; alphabetic; alphanumeric; alpine do češtiny


aloofness = lhostejnost, hrdost, pýcha, stranění se, nezúčastněnost, blazeovanost, rezervovanost, odstup, uzavřenost, distancovanost, odměřenost

alphabetic = zkratkou vyjádřený, vyjádřený zkratkou, v abecedním pořádku, abecední znak, abecední symbol

alphanumeric = písmenově číslicový, abecedně-číslicový, abecedně číslicový, písmenočíselný, alfa numerický

alpine = vysokohorský, alpínský, alpinistický, hornatý, alpínka, alpinský, horolezecký


Next: Alsatian; also; alter; altered    backflow; backhanded; backhander; backing-up