Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad along do češtiny

along = podél (2. p.); podle; po (čem); v průběhu; vpřed; dopředu; dál; mimo; kolem; dále; spolu; s sebou; tudy; společně; celou tu dobu; skrz; být přítomen; bez přestání; s; při; okolo; někdy; nedávno
all along = po celou dobu; pořád; po; dávno; stále;
be along = být tu; dorazit; přijít;
bowl along = frčet; ujíždět; fičet; klouzat (o lodi); plout;
bring along = přinést s sebou (4. p.); způsobit;
coast along = frčet; jízda na volnoběh; dojíždění;

Příklady překladu slova "along" z webu:

Along with this.  Spolu s tímhle.
Run along now.  Tak utíkej.
He'll be along later.  Zastaví se později.
He was going along for the ride.  Cosi ho neslo dál.
And are you playing along now?  A teď taky spolupracuješ?
She wasn't easy to get along with.  Nebylo snadné s ní vyjít.
How did he pick her up along the way?  Kde ji cestou sebral?
And what do you lose by going along with it?  Co se může stát, když to zkusíte?
It seems the two of them don't get along at all.  Nic si nedarujou.
He crawled out of the pipe and looked back along it.  Rychle se vysoukal z trubky, otočil se a nahlédl do ní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralong with   alongside   aloof   alphabetical order   already   altar   alteration   alternate