Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad along with do češtiny

along with = spolu s; spolu; s; společně s; dohromady s; současně s další/mi
get along with = vycházet s; postoupit; dobře vycházet s;
go along with = souhlasit s; jít s; provázet (4. . p.);

Příklady překladu slova "along with" z webu:

Along with this.  Spolu s tímhle.
She'd go along with that?  Ona si to nechá líbit?
Wen had vanished along with the garden.  Wen zmizel spolu se zahradou.
I was just going along with you.  Já jsem se jen podřídil.
And you're bringing a sub along with you, eh?  A vzali jste s sebou ponorku, co?
There's a small ceremony that goes along with this.  S tím je spojen menší obřad.
And what do you lose by going along with it?  Co se může stát, když to zkusíte?
And the rest of the crew is going along with them?  A zbytek posádky jde s nimi?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralongside   aloof   alphabetical order   already   altar   alteration   alternate   altitude