Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alone do češtiny

alone = sám; samotný; osamělý; osamocen; sám sobě; i jen; už jen; jen (po pod. jm. nebo zájm., kniž.); jedině (po pod. jm. nebo zájm., kniž); pouze; toliko; natož aby; jediný; osamoceně; osamocený; sám v
leave alone = nechat být; neobtěžovat (nechat být); nechat samotného; nevšímat si; nezasahovat;
let alone = natož; nechat být; nevšímat si; nechat na pokoji; nezasahovat (nechat na pokoji); neřku-li; nerušit; neobtěžovat; dát pokoj; nechat o samotě;

Příklady překladu slova "alone" z webu:

Alone at last, it said.  Konečně sami, pronesl.
You're alone here, sir?  Jste tu sám, pane?
He was alone now.  Teď osaměl.
Why are you alone with us?  Proč jsi tu s námi sám?
And then he was alone again.  A zase osaměl.
The two of them were alone now;  Byli teď sami;
He was sure they were quite alone now.  Byl si jistý, že jsou sami.
The place may be watched, and not alone with eyes.  To místo může být sledováno a ne pouze očima.
He looked across the sea and knew how alone he was now.  Podíval se na moře a uvědomil si teď, jak je sám.
He thought of his mother at the hospital, all alone and unprotected.  Vzpomněl si na maminku v nemocnici, samotnou a bez ochrany.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralong   along with   alongside   aloof   alphabetical order   already   altar   alteration