Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allure; allurement; allurment; alluvium do češtiny


allure = svést, vábit, lákat, zlákat, nalákat, přitahovat, okouzlovat, dráždit, kouzlo, půvab, sex-appeal, fascinovat

allurement = vábení, svádění, lákadlo, kouzlo, přitažlivost, svod, půvab

allurment = pokušení, svod, půvab, lákadlo, kouzlo

alluvium = náplav, naplavenina, mladší čtvrtohory, nános, říční náplav, nanos, niva, naplav, náplavy, holocén


Next: ally; almighty; almond; aloft    babysitter; back; back-number; backboard