Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allowed do češtiny

allowed = dovolil (3. p., 4.p.); dovolený; přípustný; povolený; povolen; přípustné náklady
be not allowed = nebýt dovolený; must not be allowed = nesmí mít dovoleno;

Příklady překladu slova "allowed" z webu:

She allowed it.  Ted už mu to dovolila.
He had allowed her to go.  Nebránil jí v tom.
Ladies are not allowed in here!  Sem dámy nesmí!
And so he had allowed himself to be paid.  A tak svolil, aby mu zaplatili.
And why shouldn't we be allowed such an idea?  To neví.
I think they will never be allowed to leave.  Obávám se, že to nebude nikdy.
I leaped back, but only because he allowed me to.  Uskočil jsem, ale jen proto, že mi to dovolil.
It was quite clear that he was not allowed to go below.  Bylo mu jasné, že dolů jít nesmí.
Would you swear allegiance to me if you were allowed to live?  Přísahal bys na spojenectví, kdyby ti bylo dovoleno žít?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralloy   alluvial   alluvial meadow   almost   alone   along   along with   alongside