Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allowance do češtiny

allowance = příjem (pravidelný); plat; dovolení (zřídka); povolení (zřídka); příděl; sleva; přídavek; odškodné; příspěvek; renta; apanáž; povolená částka; srážka; výtažek; ohled; tolerance (dovolený rozdíl); odměna; vůle; úhrada; vyměřená částka; podpora; náhrada
additional allowance = doplňková sleva; dodatečný rabat; dodatečný příděl;
budget allowance = rozpočtová částka; rozpočtový předpoklad;
cash allowance = neplánované náklady; příplatek; rezerva;
child allowance = přídavek na dítě; daňová úleva;

Příklady překladu slova "allowance" z webu:

Executive airfields make certain allowances.  Soukromá letiště umožňují jisté transakce.
Quillan still gives me an allowance, still pays for this apartment.  Quillan mi pořád dává měsíční apanáž, pořád platí tenhle byt.
I lost my shirt and my month's allowance!  Prohrála jsem poslední košili a kapesné od maminky!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorallowances   allowed   alloy   alluvial   alluvial meadow   almost   alone   along