Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allot; allow; allowable; alloying do češtiny


allot = rozdělit, vyhradit, přikázat, vylosovat, rozlosovat, udělit, určit, mít v úmyslu, vykázat, přidělovat (4. p.), rozvrhovat

allow = povolit, poskytovat, připustit, strpět, uznat, slevit, dovolovat, poskytnout, připouštět, vzít v úvahu, umožnit, nechat

allowable = přípustný, odpočitatelný, dovolený, právně přijatelný, odepsatelný, uznaný, připustitelný, dovolený tlak, odčitatelný, povolený, dovolená teplota


Next: allure; allurement; allurment; alluvium    babbling; babel; baby; baby-sitter