Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allied do češtiny

allied = spojenecký; spojil se; příbuzný; spojený; spřízněný; přidružený; spojencký; vedlejší rizika

Příklady překladu slova "allied" z webu:

Do not provoke allied observers.  Neprovokujte cizí pozorovatele.
Perhaps they were more closely allied to dolphins than to sharks.  Snad byli více spříznění s delfíny než se žraloky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorallied to   allocation   allotment   allowance   allowances   allowed   alloy   alluvial