Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allied to do češtiny

allied to = přidružený k; spojený s (čím); spřízněný s; příbuzný; slitina
be allied to = být příbuzný s; být blízký s; být podoben (3. p.);

Příklady překladu slova "allied to" z webu:

Perhaps they were more closely allied to dolphins than to sharks.  Snad byli více spříznění s delfíny než se žraloky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorallocation   allotment   allowance   allowances   allowed   alloy   alluvial   alluvial meadow