Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alliance do češtiny

alliance = spolek; spojenectví; aliance; spojení; příbuznost; spřízněnost; svaz; alianční; spojenecký; spřízněný; příbuzný; koalice; spojenecká smlouva; dohoda; spojenecký svazek; svazek; spojenectví mezi (7. p.)
close alliance = blízké spojenectví; těsné spojenectví;
defensive alliance = obranné spojenectví; obranná aliance;
military alliance = vojenský spolek; vojenské spojenectví; form an alliance = vytvořit spojenectví;

Příklady překladu slova "alliance" z webu:

Breaking up the regul alliance is insanity.  Rozbít spojenectví s reguly je bláznovství.
My people have formed an alliance with .  Mí lidé se spojili s, řekněme, další mocenskou skupinou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorallied   allied to   allocation   allotment   allowance   allowances   allowed   alloy