Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alley do češtiny

alley = alej; ulička; pěšinka (v parku); pěšina (v parku); cesta (lemovaná zelení); úzký průchod; stromořadí; průchod; chodba; slepá ulička; dodávková cesta; ulice; postranní ulice; koridor; pás stromů; prostitutka
blind alley = slepá ulička; slepá komunikace; slepá ulice;
bowling alley = kuželník pro americké kuželky; kuželkářská dráha; bowlingová dráha;
skittle alley = kuželna; kuželník;

Příklady překladu slova "alley" z webu:

The alley was clear.  Ulice byla prázdná.
From the alley he couldn't have seen the glass in the kitchen door.  Z aleje skleněné dveře, které vedou do kuchyně, nemohl vidět.
Rats and plump alley cats circulated through the garbage.  Mezi odpadky se hemžily krysy a vypasené toulavé kočky.
The shadow in the alley moved softly forward.  Stín v aleji se tiše pohyboval vpřed.
They stumbled out into the alley behind the tavern.  Vkymáceli se do uličky za hospodou.
And at the end of the alley was a faint red glow.  Na konci uličky se objevila slabá namodralá záře.
How can it walk out of an alley it didn't go into?  Jak mohl vyjít z uličky, do které nevešel?
Susan glanced out of the mouth of the alley again.  Zuzana znovu upřela pohled k ústí uličky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralliance   allied   allied to   allocation   allotment   allowance   allowances   allowed