Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allegiance do češtiny

allegiance = oddanost; věrnost (služebná); loajalita; poddanství; vázanost; loajálnost; oddanostní; obviňující
oath of allegiance = přísaha věrnosti;

Příklady překladu slova "allegiance" z webu:

A knight's allegiance to uncover the truth and make it known.  Rytířskou oddanost našemu úkolu - odhalit pravdu a zveřejnit ji.
He had for allegiance now nothing but his humanity.  Necítil proto teď věrnost ničemu jinému než svému lidství.
One by one they swore allegiance as had all the others:  Jeden po druhém mu stejně jako ostatní přísahali věrnost:
Let the jeds who will swear allegiance to me rise!  Jedové, kteří mi chtějí odpřísáhnout věrnost, nechť povstanou!
Why do you fear to give your first allegiance to me?  Proč se bojíte projevit oddanost napřed mně?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralley   alliance   allied   allied to   allocation   allotment   allowance   allowances