Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad allege; alleged; alleviate; alleviation do češtiny


allege = obvinit, prohlásit, vypovídat, udávat, uvádět, prohlašovat, udat, tvrdit bez důkazu, vypovídat bez důkazu, dokládat

alleged = uvedený, domnělý, uplatněný, uplatňovaný, tvrdil

alleviate = utišit, ulevit, tišit, zmenšit, ulehčit, ztišit, zlehčit, odlehčit, ukonejšit (4. p.), zmenšovat, zmirňovat, uklidňovat

alleviation = úleva, ulehčení, pokles, odlehčení, snížení, zlehčení


Next: alligator; allocate; allocating; allochthonous    awry; axe; axiom; axle