Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all the way do češtiny

all the way = celou cestu; něco mezi; jak je rok dlouhý (po celý rok)

Příklady překladu slova "all the way" z webu:

All the way dead.  Je mrtvý.
Or all the way down to the lake.  Nebo až v jezeře.
It hurt all the way down to my ankles.  Bolelo mě to až v kloubech.
Owens is cleared all the way on this stuff.  Owens je dávno o tom všem výborně informovaný.
We going to go all the way anyway?  Půjdeme celou tu cestu?
Like the old joke, turtles all the way down.  Jako ty… matrjošky.
He'd held it in his hand all the way to the boathouse.  Svíral jej v ruce celou cestu, až do pokoje.
He thought about it as he squelched all the way home.  Odpověď ho zaskočila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall-wheel drive   allegation   allegiance   alley   alliance   allied   allied to   allocation