Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all the more do češtiny

all the more = o to více; tím více; přesto
be all the more = být ze všeho nejvíc;

Příklady překladu slova "all the more" z webu:

All the more you want.  Kolik chcete.
But that's all the more reason to worry about shelf life.  To je ale jen další důvod navíc, abys nezůstával trčet ve skladišti.
Meanwhile, distance made them all the more precious.  A vzdálenost je činila ještě žádoucnějšími.
That made the new message all the more surprising.  Proto byl nový vzkaz o to překvapivější.
The red eyes made the arrogant scowl all the more menacing.  Jeho krvavé oči dělaly pohled ještě hrozivějším.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall the way   all-wheel drive   allegation   allegiance   alley   alliance   allied   allied to