Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all that do češtiny

all that = všechno co; všechno to; všechen ten; celý; celý
for all that = přesto; nicméně; proto přece; přestože;

Příklady překladu slova "all that" z webu:

All that money.  Tolik peněz.
That's all that happened.  To je všechno.
What was all that about?  Co se tam stalo?
Now what was all that about?  Co to mělo znamenat?
Filitov had not changed all that much.  Filitov se příliš nezměnil.
You're going out today,' was all that the guard said.  Dneska jdeš ven.
The water in the pipes wasn't all that cool.  Voda nebyla příliš studená.
He felt sorry for them, but not all that sorry.  Bylo mu jich líto, ale zase ne tak moc.
She told her mom that he's changing and all that crap.  Vypráví matce, že se změnil a podobný blbosti.
He got moving, though, and for now that was all that mattered.  Dal se však do pohybu, a na tom teď záleželo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall the more   all the way   all-wheel drive   allegation   allegiance   alley   alliance   allied