Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all right do češtiny

all right = v pořádku; dobře; dobrá; zdráv; nevinen; souhlasím; správně; budiž
be all right = být v pořádku; mít pravdu; být dobře (člověku); mít pěkné postavení; mít o sebe postaráno; nemít nedostatek; dařit se dobře;
it's all right = všechno je v pořádku; je to v pořádku; je v pořádku;
that's all right = to je v pořádku;

Příklady překladu slova "all right" z webu:

All right then.  Tak dobře.
You all right now?  Není ti nic?
It was all right with me.  Mně se to líbilo.
And we are all right now.  A všichni jsme teď v bezpečí.
We used to do all right on the dump.  Kdysi se nám dařilo docela dobře v odpadcích.
I daresay you can manage all right on the sofa in front of the fire.  Spokojíte se snad s touhle pohovkou u krbu?
Maybe it was going to be all right after all.  Možná bude všechno nakonec v pořádku.
Smith wasn't absolutely sure that it was all right with him.  Kovář si vůbec nebyl jistý, zda mu to nevadí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall that   all the more   all the way   all-wheel drive   allegation   allegiance   alley   alliance