Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all over do češtiny

all over = všude po (6. p.); po celé (6. p.); zcela u konce; po; úplně; úplně u konce; u konce; celý; zcela; na celém; v celém; po celém; celý zblázněný; po celém Indii
finish all over = celé obrobeno; obrobeno na všech plochách;
it's all over = skončilo vše; to je vše;

Příklady překladu slova "all over" z webu:

All over the world.  Na celým světě.
It's all over the papers.  Je to v novinách.
Was it all over already?  Bylo už po všem?
I've been looking all over for you.  Tady jsi!
I felt the pinpricks all over my skin.  Všude po těle mě bodalo.
She had ugly rattan welts all over her legs.  Na nohách mělo všude ošklivé šrámy.
Trisha was frightened by that voice all over again.  Trishu ten hlas znovu celou vystrašil.
Mine must be all over it — all over everything.  Moje tam budou - budou všude.
It was going to be the same one all over again.  A to byla lež jako věž.
You want to cut his throat, get his blood all over you?  Chceš mu podříznout krk a být celej od krve?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall right   all that   all the more   all the way   all-wheel drive   allegation   allegiance   alley