Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all-inclusive; all-out; all-round; allay do češtiny


all-inclusive = se vším všudy, celkový, paušální, všeobsažný, všeobsáhlý, vše obsahující

all-out = nejvyšší, vrcholný, největší, maximální, neomezený, usilovný, mohutný, celkový, důkladný

all-round = všeobecný, univerzální, celkový, celkově, všestranně, všeobecně, rozsáhlý, kolem dokola, komplexní, kruhový, všesměrový, celkové

allay = zmírnit, utlumit, oslabit, uklidnit, rozptylovat (4. p.), směšování, uklidňovat, směšovat, zmírnění, rozptýlit (4. p .)


Next: allege; alleged; alleviate; alleviation    awfulness; awkwardly; awkwardness; awning