Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all in do češtiny

all in = sešlý; utahaný; vyřízený; dohromady
be all in = být hotov; být na dně; vyčerpaný;

Příklady překladu slova "all in" z webu:

All in vain.  Vše nadarmo.
It's all in the safe.  V pracovně.
Are we all in favor?  Všichni souhlasí?
An oddball bunch, all in all.  Celkem vzato banda podivínů.
You shall hear it all in the train.  To se všechno dovíte ve vlaku.
A nice pickle they were all in now:  Teď byli všichni v pěkné kaši:
In the end, the doctors were all in accord.  Nakonec se ale všichni ti doktoři dohodli.
I have the threads of this affair all in my hand.  Držím v rukou všechny nitky celého případu.
Perhaps he could dodge her until they were all in the courtroom.  Možná by se jí měl vyhnout, dokud všichni nebudou v soudní síni.
Everyone in the great cabin knew that they were all in the same trap.  Všichni ve velké kajutě věděli, že jsou v jedné pasti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall over   all right   all that   all the more   all the way   all-wheel drive   allegation   allegiance