Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad all fours do češtiny

all fours = naprosto stejný; totožný; prázdná slova
on all fours = naprosto shodný; po čtyřech;

Příklady překladu slova "all fours" z webu:

On all fours, he crawled to the edge of the thick underbrush.  Po čtyřech se začal plazit hustým ostrým podrostem.
I was on all fours, looking up at him through a haze of blood.  Lezl jsem po čtyřech a hleděl na něho přes krvavý závoj.
He'll be moving, on all fours, nonstop.  Za pár týdnů už to nepůjde, abychom s ním takhle seděli na molu.
The brother and eased onto all fours.  Mark pustil bratra a plácl sebou na všechny čtyři.
He rocked forward and set the chair on all fours.  Zhoupl se dopředu a pak postavil židli zase na všechny čtyři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorall in   all over   all right   all that   all the more   all the way   all-wheel drive   allegation