Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alive do češtiny

alive = na živu; živý; živ; pod napětím; žijící; činný; plný; v chodu (tech.); naživu; zaživa; v činnosti; existující; vědom si; pod proudem; čiperný; hemžící se; na světě; uvědomující si; k tisku; produktivní; aktivní; při životě; jsoucí v platnosti; působící
be alive = být naživu; žít; uvědomovat si; chápat; hemžit se;
look alive = pospěš si!; hoď sebou!; mrskni sebou!; he is still alive = on je ještě živ;

Příklady překladu slova "alive" z webu:

Alive and kicking?  Má se k světu?
Neither alive nor dead.  Ani živý, ani mrtvý.
I'm as alive as you are.  Přestaň s tím.
We are not alive .  Nejsme živí.
But enough to stay alive on.  Ale bude ho dost, abys zůstal naživu.
Yet his eyes were bright, alive with intelligence.  Přesto měl jasné oči, oživené moudrostí.
It's a miracle he got here alive at all.  Je to zázrak, že se sem vůbec dostal živý.
But he kept a lot of us alive with his skill.  Ale díky jemu nás hodně zůstalo naživu.
Bring all you find there here, as many alive as possible.  Všechny, které dopadneš, přiveď sem, pokud možno živé.
The wood seemed to him to have become suddenly alive with faces.  Najednou měl dojem, že les ožil tvářemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralkali   all fours   all in   all over   all right   all that   all the more   all the way