Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alinement; aliquot; alkaline; all do češtiny


alinement = vyrovnání, souosost, rovnoběžnost os, nastavení v přímém směru, zasměrování, vytyčovací přímka, slaďování, seřizování, účaří, trasa

aliquot = poměrný, všechen, dělitelný beze zbytku, obsažený beze zbytku (mat.), dělitel, alikvotní část, obsažené beze zbytku

alkaline = zásaditý, bazický, basický, alkálie, louhovitý

all = všichni, všechny, všechno, co, všichni, veškerý, celý, všechen, každý, vše, všeho, celek, úplně


Next: all-embracing; all-fired; all-in    awaken; awakening; awards; awash