Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alike do češtiny

alike = stejnou měrou; podobně; podobný; podoben; stejně; stejný; potrava
all alike = všechno na jedno kopyto; na jedno brdo; share and share alike = rozdělit rovným dílem;

Příklady překladu slova "alike" z webu:

Human nature is alike everywhere, he mid.  Lidská povaha je všude stejná.
They sat still, staring alike at the shadowing land.  Seděli klidně a společně hleděli na stinný kraj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralive   alkali   all fours   all in   all over   all right   all that   all the more