Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alienation do češtiny

alienation = odcizení; převedení; zcizení; porucha (duševní); vyšinutí; duševní porucha; šílenství; převod; přesun; pocit odcizení; převod právního titulu; nabyvatel
power of alienation = právo zcizení;

Příklady překladu slova "alienation" z webu:

Alienation of affection is a tough argument to defend against.  Zcizování sympatií, proti tomu se těžko brání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralight   aligner   aligning   alignment   alike   alive   alkali   all fours