Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alienate; alighting; align; aligned do češtiny


alienate = zcizit, odtrhnout, ztratit sympatie, převést právní titul, zcizit dědictví

alighting = vystupování, vystoupení (z vlaku), vystupující, doléhající, sestupování, dopadání, sesedání, ubytování, přistávací

align = seřadit (4. p.), postavit se do řady, připojit se, přidat se, srovnat, vyrovnat, zarovnávat, srovnat se, vyrovnat se, vyřídit (sport.), vyřídit se (sport.), uspořádat


Next: aliment; alimentary; alimentation; aline    avid; avidity; avocation; avouch