Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad alarm do češtiny

alarm = alarm (poplachové zařízení); obava; budík; poplašit; neklid; úzkost; strach; signalizace; leknutí; výstraha; alarmový; vyburcovat; alarmovat; vylekat; polekat; návěstní; poplašné znamení; budíček; znepokojení; obavy; varovat; vyplašit; vyděsit; rušit
absolute alarm = absolutní signalizace; mezní výstraha (při překročení mezí);
audible alarm = zvuková výstraha; akustická signalizace; zvukový výstražný signál; zvukové znamení; zvukový havarijní signál;
automatic alarm = samočinná signalizace;

Příklady překladu slova "alarm" z webu:

The alarm quit.  Alarm ztichl.
There was alarm in her voice.  V hlase jí zaznělo znepokojení.
What about the alarm code?  A co bezpečnostní kód?
She didn't want to alarm him.  Nechtěla ho vyplašit.
It didn't matter if the alarm were raised.  To nevadí, že spustím alarm.
We may have more cause for alarm than anyone else.  Možná že máme víc důvodů ke znepokojení než kdokoli jiný.
They didn't have any problem with the alarm system.  S poplašným systémem neměli žádné problémy.
The base commander was wakened and authorized an alarm to be sounded.  Probudili velitele základny a ten povolil vyhlášení poplachu.
Absence of any sound at all was like an alarm clock.  Náhlá nepřítomnost jakéhokoliv zvuku na ni zapůsobila jako budík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoralarm equipment   alarm relay   alarm system   alarmed   album   albumin   alcohol   alert