Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad airspace; airstrip; airway; airy do češtiny


airspace = vůle, mezera, dýchací prostor, vzduchová vrstva, kubatura, prostor v letadle

airstrip = rozjezdová dráha, nouzové letiště, nezpevněná dráha, vzletová dráha, polní letiště, přistávací pás, letiště

airway = aerolinie, letová cesta, větrní cesta, letecká trať, koridor, letecká linka, letecká trasa, větrací šachta, větrná cesta, větrná chodba, větrací chodba, větrní chodba


Next: aisle; alacrity; alarming; albumen    autograph; autography; autopsy; avails