Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad air; air-borne; air-dry; air-pump do češtiny


air = ovzduší, vzdušný, letecký (přívlastkově), atmosféra, melodie, nápěv, větřík, výraz, árie, vzhled, vzezření, vzduchový (přívlastkově)

air-borne = dopravovaný vzduchem, přepravovaný letecky, vzdušný, palubní, letecký, polétavý, nesený vzduchem

air-dry = vysušený na vzduchu, sušený na vzduchu, suchý, vysušit na vzduchu, sušit na vzduchu, přirozeně sušit, sušit vzduchem


Next: airborne; airiness; airlift; airline    authenticate; authoritative; authorize; auto