Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ailing do češtiny

ailing = churavějící; churavý; neduživý; stonavý; postonávající; chorobný; chabrus; neprosperující; onemocnění
be ailing = churavět; postonávat;

Příklady překladu slova "ailing" z webu:

Occasionally, they would sit in for an ailing judge.  Mimořádní soudci také příležitostně zaskakovali za nemocné soudce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraim at   aiming   Air Force   air bag   air blowing   air brake   air cleaner   air control