Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aided do češtiny

aided = podporovaný; pomáhal (3. p.); šetření se zatrháván

Příklady překladu slova "aided" z webu:

You aided her to escape.  Pomáhal jste jí při útěku.
But even sorcery is aided by pikes and swords.  Ale i černá magie, nevíš li to, potřebuje podporu mečů a oštěpů.
I believe he had a brother who aided humankind.  Myslím, že měl bratra, který pomáhal lidem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorailing   aim at   aiming   Air Force   air bag   air blowing   air brake   air cleaner