Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aguish; aid; ailment; aim do češtiny


aguish = zimničný, chvějící se, zimnice, malárická zimnice, malarický

aid = pomáhat (3. p.), pomocník, pomocný, pomůcka, podporovat, subvencovat, výpomoc, subvence, prostředek, poradce, vypomoct, pomoct

ailment = churavost, lehké onemocnění, obtíže, indispozice, potíž, nemoc, neklid, nervozita, neduh, stonání, nevolnost, choroba

aim = cíl, zaměřit, směřovat, usilovat, snažit se, zacílení, zamíření, záměr, úmysl, cílit, zacílit, hodit


Next: air; air-borne; air-dry; air-pump    austerity; authentic; authentical