Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agreement do češtiny

agreement = dohoda; souhlas; smlouva; shoda; dorozumění; jednotnost; jednota; úmluva; obchod; domluva; ujednání; svolení; přisvědčení; dohodnout se; kontrakt; přistoupení; dohodový; narovnání; sjednání; společenská smlouva; sjednocení; dojednání; přisvědčování
agency agreement = zastupitelská smlouva; agenturní dohoda; jednatelská smlouva;
arbitration agreement = dohoda stran o předložení sporu rozhodčímu soudu; arbitrážní smlouva; arbitrážní dohoda; dohoda o rozhodčím řízení; smlouva o rozhodčím řízení;

Příklady překladu slova "agreement" z webu:

Agreement on what?  Dohodnuti o čem?
This agreement has been kept — until now.  Tato dohoda byla dodržována - až dosud.
He gave agreement with a gesture.  Ten udělal souhlasný pohyb.
That was your agreement ...  To jsme se dohodli.
Dianne slowly took the agreement from his honor.  Tři z výtahů byly zablokovány v přízemí.
The situation does not make agreement likely.  Situace nehovoří příliš pro smlouvu.
Seeing that they were all in agreement she bowed her head.  Ustarté, vidouc, že všichni souhlasí, sklonila hlavu.
By the end of an hour the agreement had been reached.  Po jedné hodině bylo dosaženo dohody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragreement on   agricultural   ahead   aided   ailing   aim at   aiming   Air Force