Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agreement on do češtiny

agreement on = dohoda o; shoda v; následně uzavřená dohoda
in default of agreement on = neexistuje-li shoda v;

Příklady překladu slova "agreement on" z webu:

Agreement on what?  Dohodnuti o čem?
He got agreement on that, too, and left.  Když získal souhlas i v této věci, odešel.
There was general agreement on this point.  S tím všichni souhlasili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragricultural   ahead   aided   ailing   aim at   aiming   Air Force   air bag