Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agreed do češtiny

agreed = souhlasil (1. p.); dohodnutý; sjednaný; odsouhlasený; schválený; přijatý; souhlasil s

Příklady překladu slova "agreed" z webu:

Agreed so far?  Je to tak?
That's agreed by protocol!  To stanoví protokol.
They had agreed on the money.  Dohodli se o penězích!
She has graciously agreed to do so.  Byla tak laskavá, že s tím souhlasila.
The terms had been agreed already.  Podmínky byly dohodnuty.
She thanked me politely and agreed and stayed where she was.  Zdvořile mi poděkovala, souhlasila, ale zůstala tam, kde byla.
A bit of a poser, that, agreed the mate.  No, je to fakt dost divný, souhlasil první důstojník.
Just as well for him, as he agreed when he came to his senses.  Naštěstí pro něho, jak si přiznal, když se konečně vzpamatoval.
She laid the ground rules, and he anxiously agreed to them.  Ona určila základní pravidla a on s nimi nadšeně souhlasil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragreement   agreement on   agricultural   ahead   aided   ailing   aim at   aiming