Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agree do češtiny

agree = souhlasit; shodovat se; dohodnout se; snášet se; dělat dobře; svědčit; odpovídat; sjednat (co); ujednat (co); připustit; odsouhlasit; vycházet; vyrovnat; shodovat; shodnout se; svolit; přisvědčit; uvolnit se; dohodnout; schválit; vyhovovat; uvolit se

Příklady překladu slova "agree" z webu:

I agree with you!  Souhlasím s vámi!
I must agree too.  Já si to také mys?
I guess we'll agree to it.  Myslím, že se shodneme.
Your food does not agree with me.  Vaše potrava mi nevyhovuje.
But what if they don't agree with you?  Ale co když s tebou nebudou souhlasit?
Here save for the edunei things did not agree together.  Ale tady - kromě edunei - spolu věci jaksi nesouhlasily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragree with   agreed   agreement   agreement on   agricultural   ahead   aided   ailing