Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agree with do češtiny

agree with = souhlasit s (někým); scházet se; vyhovovat; notovat; dělat dobře (3. p.); svědčit (3. p.); jít k duhu; příjemný

Příklady překladu slova "agree with" z webu:

I agree with you!  Souhlasím s vámi!
I'm sure you'd agree with that.  To určitě chápete.
Your food does not agree with me.  Vaše potrava mi nevyhovuje.
But what if they don't agree with you?  Ale co když s tebou nebudou souhlasit?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoragreed   agreement   agreement on   agricultural   ahead   aided   ailing   aim at