Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad agitate; agitated; agitation; agitprop do češtiny


agitate = zmítat, třást, lomcovat, zneklidňovat, znepokojit, vzrušit, pobuřovat, míchat, uvážit, diskutovat, prodiskutovat, debatovat

agitated = rozechvěný, pohnutý, vzrušený, rozbouřený, rozčilený, rozprouděný, neklidný, rozčílený, agitovaný

agitation = pohybování, lomcování, třesení, zmítání, míchání, neklid, rozčilení, diskuse, debatování, agitace, kvašení, pohyb sem a tam


Next: aglow; agog; agonize; agonizing    auditorium; auditory; aught; augment