Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aggression do češtiny

aggression = útok; agrese; výboj; útočný; agresivní; průbojný; napadení; přepadení; agresivnost; agresivita; výbojnost; agresivní
act of aggression = útočný čin;
war of aggression = útočná válka;

Příklady překladu slova "aggression" z webu:

You see, so many of these boys have real aggression problems.  Víte, že mnoho těch chlapců má problémy s vlastní agresivitou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraggressor   agitator   agree   agree with   agreed   agreement   agreement on   agricultural