Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aggregation; aggressive; aggrieved; agile do češtiny


aggregation = hromadění, seskupení, shluk, agregát, nakupení, agregace, soudržnost, spojení, sdružení, spojování, agregační, soudržná síla

aggressive = útočný, výbojný, průbojný, bojovný, podnikavý, iniciativní, smělý, aktivní, rozpínavý, útočnický, agresívní, korozívní

aggrieved = dotčený, zarmoucený, ukřivděný, poškozený, deprimovaný, uražený

agile = čilý, agilní, živý, svižný, bystrý, aktivní


Next: agility; aging; agio; agiotage    attribution; attune; auburn; auctioneer